فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران همایش ‌ملی «هنر و ابژه: رویکرد نشانه‌شناختی» را برگزار می‌کند.

همایش با هدف بررسی نقش ابژه‌ها در دنیای معاصر و بررسی تعامل انسان و ابژه برگزار می‌شود. این همایش همچنین بر وجه هنری به‌عنوان وجه مشترک همه ابژه‌ها تأکید دارد و می‌کوشد تا یافته‌های پژوهشگران را  برای امکان ایجاد معنای جدید در تعاملات اجتماعی، از طریق بازافزایی رابطه انسان و ابژه در زمینه هنر و سوق‌دادن جوامع از سکون به سمت شکوفایی، مورد مطالعه قرار دهد.

‌محورهای همایش شامل «هنر، انسان و ابژه»، «ابژه، زمان و مکان»، «ابژه، فرهنگ و هویت»، «ابژه و خاطره»، «روایت‌پذیری ابژه»، «ابژه و هویت تاریخی جوامع»، «ابژه و سبک زندگی»، «ابژه و ایدئولوژی»، «چندصدایی ابژه‌ها»، «ابژه و کنش مجموعه‌داری»، «ابژه و گفتمان موزه‌ای» و «جایگاه ابژه در گفتمان‌های هنری مانند نقاشی، عکس، سینما، نمایش، فضای شهری، رسانه» میباشد.

مهلت ارسال چکیده ‌مقالات حداکثر تا ۱ آذر ۱۴۰۰، به نشانی [email protected]  اعلام شده است.

تاریخ برگزاری این همایش ملی، اسفندماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی www.honar.ac.ir مراجعه نمایید.

error: Content is protected !!