معاونت پژوهشی و ‌هنری فرهنگستان هنر، همایش ملی «صدسال نگارگری معاصر ایران» را برگزار میکند.

این همایش با هدف وضعیت‌شناسی و حفظ و تحلیل آثار نگارگری در یک‌صد سال اخیر و به‌منظور بیان دستاوردها و عملکردهای گوناگون نگارگران ایرانی، رصد و تدوین جریانات نگارگری معاصر، تهیه منبع و میراثی منسجم و منظم برای هنرمندان امروز و فردا، برگزار می‌شود.

محورهای همایش شامل:

– موضوع و تعریف نگارگری ایرانی در دوره معاصر

– سیر تحول و تطور در نگارگری معاصر ایران

– مطالعات تطبیقی در نگارگری معاصر

– آموزش، پژوهش و نقد در حوزه نگارگری معاصر ایران

– تأثیر تحولات اجتماعی در روند نگارگری معاصر ایران

– نگارگری معاصر ایران در نسبت با دیگر هنرها

مهلت ارسال چکیده: نیمه اول آذر ۱۴۰۰، به نشانی   [email protected]

زمان برگزاری: نیمه اول خرداد ۱۴۰۱

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.honar.ac.ir  مراجعه نمایید.

error: Content is protected !!