پرتره و فیگور – اثر ۱۱

پرتره و فیگور – اثر ۱۱

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : بدون عنوان (۲) جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۴ × ۹۶ cm سال: ۱۳۸۱ تکنیک: رنگ روغن روی...
پرتره و فیگور – رویای رهایی

پرتره و فیگور – رویای رهایی

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : رویای رهایی جزئیات پروژه اندازه:  ۹۰ × ۷۰  cm سال:  ۱۳۸۰ تکنیک:  رنگ روغن روی بوم این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد توضیحات...
پرتره و فیگور – بانوی ایل

پرتره و فیگور – بانوی ایل

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : بانوی ایل جزئیات پروژه اندازه:  ۹۰ × ۶۰  cm سال:  ۱۳۷۹ تکنیک:  رنگ روغن روی...
پرتره و فیگور – اثر ۸

پرتره و فیگور – اثر ۸

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : پرتره (۳) جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۰ × ۷۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  رنگ روغن روی...
پرتره و فیگور – ایستاده در باد

پرتره و فیگور – ایستاده در باد

نقاشی فیگور و پرتره عنوان : ایستاده در باد جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۰ × ۷۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  رنگ روغن روی بوم این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد توضیحات...
error: Content is protected !!