نقاشی انتزاعی ۱

نقاشی انتزاعی ۱

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۱ جزئیات پروژه اندازه:  ۲۰۰ × ۸۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی...
error: Content is protected !!