نقاشی انتزاعی ۶

نقاشی انتزاعی ۶

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۶ جزئیات پروژه اندازه:  ۸۰ × ۸۰  cm سال:  ۱۳۷۷ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی...
نقاشی انتزاعی ۵

نقاشی انتزاعی ۵

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۵ جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۰ × ۱۰۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی...
نقاشی انتزاعی ۴

نقاشی انتزاعی ۴

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۴ جزئیات پروژه اندازه:  ۱۰۰ × ۱۰۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی بوم Venus Vahdat بیایید شروع کنیم سفارش پروژه شما نیز می‌توانید پروژه و طرح‌ اختصاصی خود را سفارش دهید، از انجام آن خوشحال خواهم شد ... ثبت سفارش...
نقاشی انتزاعی ۳

نقاشی انتزاعی ۳

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۳ جزئیات پروژه اندازه:  ۱۲۰ × ۸۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی...
نقاشی انتزاعی ۲

نقاشی انتزاعی ۲

نقاشی انتزاعی عنوان : شماره ۲ جزئیات پروژه اندازه:  ۲۰۰ × ۸۰  cm سال:  ۱۳۷۸ تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی...
error: Content is protected !!