فرهنگستان هنر همایش «فرش، سنّت، هنر» را در به مدت سه روز در سه بخش افتتاحیه نمایشگاه؛ مقالات؛ فرش در نگره فیلمسازان برگزار می‌کند.
زمان: دوشنبه، ۲۲ آذر الی چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
سخنرانان افتتاحیه بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر؛ تورج ژوله، دبیر علمی همایش؛ محمدعلی رجبی، رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی فرهنگستان هنر؛ سید رضی حاجی‌آقامیری، پژوهشگر و کارگردان هنری حوزه فرش؛ علیرضا قاسم‌خان، دبیر بخش «فرش در نگره فیلم‌سازان»؛ محسن روستایی، پژوهشگر حوزه اسناد تاریخی.
همایش از ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۰، در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر در سایت  www.honar.ac.ir  و  https://farsh.honar.ac.ir

پوستر همایش «فرش، سنّت، هنر»

 

error: Content is protected !!