نشست پژوهشی «بازخوانی انتقادی پژوهش‌های هنری»

همزمان با هفته پژوهش، نشست پژوهشی «بازخوانی انتقادی پژوهشی‌های هنری» ویژه مطالعات هنرهای اسلامی و ایرانی  به صورت برخط برگزار می‌شود. این نشست پژوهشی را معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر با همکاری دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با هدف نقد و بررسی مطالعات هنرهای اسلامی و ایرانی برگزار می‌کند.

سخنرانان: ایراج داداشی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

نیر طهوری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

والری گونزالس، پژوهشگر SOAS دانشگاه لندن

مدیر جلسه: میثم یزدی، معاون علمی و هنری دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان

زمان: پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.honar.ac.ir مراجعه نمایید.

error: Content is protected !!