همایش «فرش، سنّت، هنر»

همایش «فرش، سنّت، هنر»

فرهنگستان هنر همایش «فرش، سنّت، هنر» را در به مدت سه روز در سه بخش افتتاحیه نمایشگاه؛ مقالات؛ فرش در نگره فیلمسازان برگزار می‌کند. زمان: دوشنبه، ۲۲ آذر الی چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ سخنرانان افتتاحیه بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر؛ تورج ژوله، دبیر علمی همایش؛ محمدعلی...
error: Content is protected !!