فراخوان همایش «صدسال نگارگری معاصر ایران»

فراخوان همایش «صدسال نگارگری معاصر ایران»

معاونت پژوهشی و ‌هنری فرهنگستان هنر، همایش ملی «صدسال نگارگری معاصر ایران» را برگزار میکند. این همایش با هدف وضعیت‌شناسی و حفظ و تحلیل آثار نگارگری در یک‌صد سال اخیر و به‌منظور بیان دستاوردها و عملکردهای گوناگون نگارگران ایرانی، رصد و تدوین جریانات نگارگری معاصر، تهیه...
فراخوان همایش «اقتباس و برگرفتگی در هنر»

فراخوان همایش «اقتباس و برگرفتگی در هنر»

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران همایش «اقتباس و برگرفتگی در هنر» با هدف بررسی روابط میان هنرها و تأکید بر عناوینی چون برگرفتگی، اقتباس، الهام و از آنِ خودسازی که یکی از شیوه‌های کهن و مهم گسترش و تکثیر متن و به‌دنبال آن توسعه و تعالی هنر و ادبیات است، در بهار ۱۴۰۱،...
فراخوان همایش «هنر و روایت»

فراخوان همایش «هنر و روایت»

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران نظر به اهمیت روایت‌شناسی و روایت‌نگاری در هنر و نقش تعیین‌کننده آن در دوره معاصر، همایش «هنر و روایت» را با هدف بررسی نقش روایت هنری در عصر نوین، برگزار می‌کند. ‌محورهای همایش شامل: «بازنمایی روایی و بازنمایی نمایشی در هنرها»، «عناصر...
فراخوان همایش هنر و ابژه: رویکرد نشانه‌شناختی

فراخوان همایش هنر و ابژه: رویکرد نشانه‌شناختی

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران همایش ‌ملی «هنر و ابژه: رویکرد نشانه‌شناختی» را برگزار می‌کند. همایش با هدف بررسی نقش ابژه‌ها در دنیای معاصر و بررسی تعامل انسان و ابژه برگزار می‌شود. این همایش همچنین بر وجه هنری به‌عنوان وجه مشترک همه ابژه‌ها تأکید دارد و می‌کوشد تا...
error: Content is protected !!