عکاسی معماری – مسجد جامع قزوین

عکاسی معماری – مسجد جامع قزوین

عکاسی معماری عنوان : مسجد جامع قزوین جزئیات پروژه P1010053.JPG حجم:   ۳۱.۱MB اندازه:   ۹۶۰۰×۱۲۸۰۰ مکان:  قزوین   این عکس در نخستین جشنواره عکس بنیاد ایران شناسی در ۱۳۹۰ برگزیده و در کتابی با همین عنوان چاپ شده است. توضیحات...
عکاسی معماری – کاشان ۲

عکاسی معماری – کاشان ۲

عکاسی معماری عنوان : مسجد آقا بزرگ جزئیات پروژه DSC02655.JPG حجم:   ۵.۶۲MB اندازه:   ۵۳۱۵×۷۰۸۷ مکان: ...
عکاسی معماری – کاشان

عکاسی معماری – کاشان

عکاسی معماری عنوان : مسجد آقابزرگ جزئیات پروژه DSC02652.JPG حجم:   ۴.۱۴MB اندازه:   ۷۰۸۷×۵۳۱۵ مکان: ...
عکاسی معماری – نایین

عکاسی معماری – نایین

عکاسی معماری عنوان : مسجد جامع نایین جزئیات پروژه DSC02416.JPG حجم:   ۲.۷۷MB اندازه:   ۷۰۸۷×۵۳۱۵ مکان:  نایین...
error: Content is protected !!