طراحی جلد

عنوان : ویژه نامه همایش ملی آجر و آجرکاری

          در هنر و معماری ایران (تهران)

جزئیات پروژه

نوع اجرا:  طراحی جلد

قطع:  خشتی

سال انتشار:  ۱۳۹۵

 

error: Content is protected !!