صفحه آرایی و طراحی جلد

عنوان : ویژه نامه پیش همایش ملی آجر و آجرکاری

           در هنر و معماری ایران (کرمان)

جزئیات پروژه

نوع اجرا: صفحه آرایی و طراحی جلد

قطع:  خشتی

سال انتشار:  ۱۳۹۵

 

این ویژه نامه به منظور معرفی هنر آجر و آجرکاری در معماری ایران برای پیش همایشی با همین عنوان که توسط

فرهنگستان هنر در کرمان برگزار شد , طراحی و چاپ شده است.

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!