صفحه آرایی

عنوان : ویژه نامه یادبود دکتر مهرانگیز مظاهری

جزئیات پروژه

نوع اجرا:  صفحه آرایی

قطع:  خشتی

سال انتشار:  ۱۳۹۳

 

این ویژه نامه به مناسبت مراسم یادبود استاد و پژوهشگر فرهیخته تاریخ هنر , بانو دکتر مهرانگیز مظاهری در فرهنگستان هنر تهیه و چاپ شده است.

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!