نقاشی انتزاعی

عنوان : شماره ۴

جزئیات پروژه

اندازه:  ۱۰۰ × ۱۰۰  cm

سال:  ۱۳۷۸

تکنیک:  آکرولیک و رنگ روغن روی بوم

Venus Vahdat

بیایید شروع کنیم

سفارش پروژه

شما نیز می‌توانید پروژه و طرح‌ اختصاصی خود را سفارش دهید، از انجام آن خوشحال خواهم شد ...

error: Content is protected !!