نقاشی منظره

عنوان : شب برفی

جزئیات پروژه

اندازه:  ۳۲ × ۲۲  cm

سال:  ۱۳۶۹

تکنیک:  آبرنگ

error: Content is protected !!