عکاسی معماری

عنوان : مسجد جامع نایین

جزئیات پروژه

DSC02416.JPG

حجم:   ۲.۷۷MB

اندازه:   ۷۰۸۷×۵۳۱۵

مکان:  نایین

 

error: Content is protected !!