صنایع دستی

عنوان : نقاشی پشت شیشه، طرح گل و مرغ

جزئیات پروژه

 

اندازه:  ۳۰ × ۲۱  cm

سال:  ۱۳۹۹

تکنیک:  نقاشی پشت شیشه

error: Content is protected !!