صنایع دستی

عنوان : نقاشی پشت شیشه، طرح ختایی

جزئیات پروژه

 

اندازه:  ۱۵ × ۱۵  cm

سال:  ۱۳۹۹

تکنیک:  نقاشی پشت شیشه

error: Content is protected !!