صفحه آرایی و طراحی جلد

عنوان : ویژه‌نامه کلک خیال انگیز

پاسداشت و بزرگداشت هنر و هنرمندان ایران زمین

جزئیات پروژه

نوع اجرا:  صفحه آرایی و طراحی جلد

قطع: خشتی

سال انتشار:  ۱۴۰۱

این ویژه نامه به مناسبت مراسم پاسداشت و بزرگداشت هنر و هنرمندان ایران زمین به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در فرهنگستان هنر تهیه و منتشر شده است،

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!