صفحه آرایی و طراحی جلد

عنوان : ویژه نامه هم اندیشی نقش و نقشبند

جزئیات پروژه

نوع اجرا: صفحه آرایی و طراحی جلد

قطع :  خشتی

سال انتشار :  ۱۳۹۶

این ویژه نامه به منظور معرفی هنرمند بزرگ پارچه باف دوره صفویه (غیاث الدین علی نقشبند یزدی)

برای هم اندیشی با عنوان نقش و نقشبند آماده و چاپ شده است.

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!