نقاشی

عنوان : یاد ایام

جزئیات پروژه

اندازه:  ۳۲ × ۲۲  cm

سال:  ۱۳۷۲

تکنیک:  مداد روی کاغذ

این اثر به مجموعه خصوصی تعلق دارد.

توضیحات پروژه

error: Content is protected !!